•  Bušenje do 20 listova 80g

 • Koričenje do 500 listova

 • Koričenje do formata A4

 • Dubina podešavanja margine

         3-8 mm

 • Težina 8 kg

 • Dimenzije 310x560x385 mm

Plastične spirale od 6mm

do 50mm

PVC za koričenje raznih boja A4 i A3, od 150 mikrona i 180 mikrona

Kartoni za koričenje raznih boja A4 i A3 od 230gr/m2

cb-1410b

 • Bušenje do 20 listova 80g
 • Koričenje do 450 listova (51mm)
 • Koričenje do formata A4
 • Dubina podešavanja margine

        3-6 mm

 • Težina 16,2 kg
 • Dimenzije 440x330x216 m

cb-1220